Zarządzenie Nr 52/12

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 22 października 2012 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 208 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

zarządzam, co następuje

            § 1 Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Os Priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

            § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PROSIMY O POBRANIE REGULAMINU I FORMULARZA UCZESTNICTWA DO PROJEKTU:

 

Regulamin

Formularz

Wszystkie dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Warta przy ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1.

Informacji o projekcie udzielamy pod nr tel. (43)829-50-28 lub elektronicznie email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2017

20

Poniedziałek

LISTOPAD

Imieniny obchodzą:

Edyta, Edmund, Anatol

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
Światowy Dzień Filozofii
Dzień Uprzemysłowienia Afryki
Powszechny Dzień Dziecka

Logowanie

Odwiedziło nas : Dziś 17 - Wczoraj 56 - Ostatni tydzień 17 - Ostatni miesiąc 1376 - Razem 154144